Bao bố (bao tải đay)

Còn hàng

Ứng dụng:

  • Nhóm ngành hàng sử dụng : nhóm hàng nông sản trong nước, xuất khẩu