Bao Jumbo đáy đóng ( đáy phẳng )

Còn hàng

Nhóm ngành hàng có sử dụng bao Jumbo

  • Nhóm ngành hàng nông sản: Lúa gạo, bột mì, …..
  • Nhóm ngành hàng phân bón, thức ăn gia súc, thủy hải sản.
  • Nhóm ngành hàng công nghiệp, hóa chất, xi măng….